دراین صفحه نت های برای تمرین در اختیار شما گزاشته شده است

که با تمرین میتوانید براحتی وزیبایی آنهارا بنوازید

اجرای ملودی جمعه
اجرای ملودی گل گلدون من اجرای اهنگ هدیه اجرای اهنگ دریا
اجرای ملودی ای ایران

 

 
 

پاسخ

گالری

پرسش ها و پاسخ ها

تماس با ما