دراین صفحه نت های برای تمرین در اختیار شما گزاشته شده است

که با تمرین میتوانید براحتی وزیبایی آنهارا بنوازید

شهزاده رویای من جمعه اجرای ملودی جمعه
اجرای ملودی گل گلدون من اجرای اهنگ هدیه
ای ایران اجرای ملودی ای ایران جان مریم

 

 
 

پاسخ

گالری

پرسش ها و پاسخ ها

تماس با ما